ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แบบสอบถามสภาพอารมณ์

1. เคยมีช่วงเวลาไหนไหม ที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิม และ...


1.1 ...ท่านรู้สึกดีสุดๆ และคึกคักจนคนอื่นคิดว่าท่านเปลี่ยนไป หรือท่านคึกคักเสียจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน
  
1.2 ...ท่านหงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอื่น หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาท หรือลงไม้ลงมือกัน
  
1.3 ...ท่านรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่าปกติมาก
  
1.4 ...ท่านนอนน้อยกว่าปกติมาก และก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะนอนสักเท่าไร
  
1.5 ...ท่านช่างพูดช่างคุยกว่าเดิม หรือพูดเร็วกว่าปกติมาก
  
1.6 ...ท่านมีความคิดแล่นเร็วมาก และไม่สามารถทำให้ตัวเองคิดช้าลงได้
  
1.7 ...ท่านวอกแวกกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวง่ายมากจนไม่มีสมาธิ หรือไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้
  
1.8 ...ท่านมีพลังมากกว่าปกติมาก
  
1.9 ...ท่านกระตือรือร้นหรือทำอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะกว่าเดิมมาก
  
1.10 ...ท่านเข้าสังคมหรือพบปะผู้คนมากกว่าปกติมาก เช่น โทรหาเพื่อนกลางดึก
  
1.11 ...ท่านสนใจเรื่องเพศเยอะกว่าปกติ
  
1.12 ...ท่านทำอะไรที่ปกติท่านจะไม่ทำ หรือทำสิ่งที่คนอื่นอาจจะคิดว่ามากเกินไป ไม่ฉลาด หรือเสี่ยงเกินไป
  
1.13 ...ท่านใช้จ่ายเงินจนทำให้ตัวเอง หรือครอบครัวต้องเดือดร้อน
  

2. ถ้าท่านตอบข้อความข้างต้นว่า “ใช่” มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะเหล่านี้เคยเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกันบ้างหรือไม่


  

3. ลักษณะดังกล่าวสร้างปัญหาเช่นต่อไปนี้ให้ท่าน มากน้อยแค่ไหน – ทำงานไม่ได้, มีปัญหาครอบครัว การเงิน หรือคดีความ, มีการทะเลาะวิวาท หรือชกต่อยตบตีกัน


  
  

4. ญาติสายตรงของท่าน (ได้แก่ ลูก พี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา) มีใครป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์สองขั้วหรือไม่


  

5. เคยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บอกท่านหรือไม่ว่าท่านป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์สองขั้ว